HUẤN LUYỆN VỆ SINH, AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TRÌNH TRANSCO
- Ngày 16/02/2023: Công ty cổ phần Xây dựng GM tổ chức buổi Huấn luyện vệ sinh, an toàn lao động theo Nghị định số 44/2016 NĐ - CP.
- Tập huấn phương án Phòng cháy chữa cháy trên công trường cho cán bộ và toàn thể công nhân.
-------------------------------------------------
⯑⯑⯑ ĐƠN VỊ THI CÔNG : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GM
⯑ Địa chỉ: Số 58 (Km1+400), Đường Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
⯑Điện thoại: 0225.3581185
⯑Hotline : 0911.581.185
⯑Email: gmcc@gmhaiphong.com
⯑Website: www.gmhaiphong.com