Hồ sơ kinh nghiệm

Tổng số năm kinh nghiệm: 12 năm   TT Loại hình công trình xây dựng Số năm kinh nghiệm 1 Thi công xây dựng các công trình dân dụng 12 2 Thi công xây dựng các công trình công nghiệp 12 3 Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ ...