Sơ đồ tổ chức

  DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN MÔN VÀ CÁN BỘ KỸ THUẬT   1. CÁN BỘ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT:   TT Cán bộ chuyên môn Số lượng Số năm trong nghề 1 Kỹ sư xây dựng 28 Từ 1 ÷25 năm 2 Kiến trúc sư 4 Từ 2 ÷20 ...