Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GM
Địa chỉ:
Địa chỉ: Số 58 (Km1 + 400), đường Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng
Fax:
Fax: 02253 581 185
Mobile:
Điện thoại: 02253 581 185

Gửi Email

Send an Email
(Tùy chọn)