Năng lực máy móc, thiết bị

  BẢNG KÊ MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY   TT Danh mục thiết bị Số lượng Năm sản xuất Xuất xứ Công suất Chất lượng I Máy, thiết bị thi công           1 Máy đào bánh xích, bánh ...