HUẤN LUYỆN AN TOÀN - CÔNG TRÌNH HAIHA PETRO VÀ NAM CẦU KIỀN
⯑ Khóa huấn luyện An toàn lao động tháng 10/2022 đã khép lại thành công! Ban An toàn - Công ty cổ phần Xây dựng GM tổ chức Huấn luyện an toàn cho Cán bộ, Công nhân công trình Haiha Petro và Nam Cầu Kiền theo nghị định 44/2016/NĐ-CD.
---------------------------------------------
⯑⯑⯑ ĐƠN VỊ THI CÔNG : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GM
⯑ Địa chỉ: Số 58 (Km1+400), Đường Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
⯑Điện thoại: 0225.3581185
⯑Hotline : 0911.581.185
⯑Email: gmcc@gmhaiphong.com
⯑Website: www.gmhaiphong.com