CÔNG TÁC THỂ DỤC HÀNG NGÀY
⯑ Hình ảnh tập thể dục và phổ biến An toàn lao động đầu giờ trước khi công nhân tham gia làm việc trên công trường. ⯑⯑⯑
----------------------------------------------
⯑⯑⯑ ĐƠN VỊ THI CÔNG : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GM
⯑ Địa chỉ: Số 58 (Km1+400), Đường Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
⯑Điện thoại: 0225.3581185
⯑Hotline : 0911.581.185
⯑Email: gmcc@gmhaiphong.com
⯑Website: www.gmhaiphong.com