LỄ ĐỘNG THỔ CÔNG TRÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁN TRÚ CỰU VIÊN
⯑Ngày 23/09/2022 Công ty cổ phần Xây dựng GM tổ chức lễ động thổ công trình trường tiểu học bán trú Cựu Viên.
⯑ Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng.
⯑ Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần Xây dựng GM
⯑ Địa điểm: Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng.
⯑ Quy mô xây dựng:
- 02 Nhà lớp học hai tầng;
- 01 nhà hiệu bộ 2 tầng,
- 01 nhà giáo dục thể chất kết hợp hội trường 01 tầng,
- 01 nhà ăn 01 tầng
- Và các hạng mục phụ trợ ngoài nhà: nhà bảo vệ, nhà xe, sân, hàng rào, cấp thoát nước ngoài nhà...
---------------------------------------------
⯑⯑⯑ ĐƠN VỊ THI CÔNG : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GM
⯑ Địa chỉ: Số 58 (Km1+400), Đường Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
⯑Điện thoại: 0225.3581185
⯑Hotline : 0911.581.185
⯑Email: gmcc@gmhaiphong.com
⯑Website: www.gmhaiphong.com