CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG THÁNG 7/2022
⯑ Huấn luyện An toàn công trường Honda - Thủy Nguyên.
⯑ Phổ biến công tác An toàn công trường - Diêm Điền - Thái Bình
---------------------------------------------
⯑⯑⯑ ĐƠN VỊ THI CÔNG : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GM
⯑ Địa chỉ: Số 58 (Km1+400), Đường Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
⯑Điện thoại: 0225.3581185
⯑Hotline : 0911.581.185
⯑Email: gmcc@gmhaiphong.com
⯑Website: www.gmhaiphong.com