THỦ TỤC XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 

Theo quy định của Bộ Xây Dựng bắt đầu từ ngày 01/9/2016, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực sau đây phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là bản đánh giá năng lực rút gọn của các công ty, doanh nghiệp hoạt động xây dựng.  Chứng chỉ năng lực công ty xây dựng đồng thời là điều kiện, quyền hạn năng lực của công ty, doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Vậy thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng Công ty Cổ phần GM tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

 

 QUY TRÌNH XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, ghi biên nhận và chuyển hồ sơ cho Hội đồng xét cấp chứng chỉ tác nghiệp. 

Bước 3: Hội đồng xét cấp chứng chỉ thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở xem xét Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động cho tổ chức hoặc thông báo bằng văn bản đối với Tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ.

Bước 4: Sở Xây dựng gửi văn bản đề nghị Bộ Xây dựng cấp Mã số chứng chỉ năng lực. Sở Xây dựng in chứng chỉ năng lực cho tổ chức.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở xây dựng.

(Khi đến nhận kết quả phải có biên nhận. Trường hợp nhận thay phải có biên nhận và giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền của cá nhân, tổ chức đề nghị cấp).

 

HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức.

– Bản quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.

– Bản danh sách các cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan, kèm theo văn bằng, chứng chỉ, của các cá nhân, hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt.

*Lưu ý: Cá nhân chủ chốt phải có hợp đồng lao động với Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng từ 12 tháng trở lên, giữ vai trò chủ nhiệm; chủ trì; giám sát trưởng; chỉ huy trưởng công trường. Mỗi cá nhân được tham gia hoạt động xây dựng với các Tổ chức khác nhau nhưng chỉ thực hiện vai trò chủ chốt tại một Tổ chức.

– Bản kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức theo mẫu kèm theo hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực và loại không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu đã thực hiện) để chứng minh.

– Bản kê khai kinh nghiệm năng lực tài chính trong thời gian 03 năm tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, máy móc, thiết bị, phần mềm máy tính có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức.

Trên đây là quy trình, các thủ tục cần có để xin chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định. Mong rằng bài viết sẽ giúp bạn có thêm những thông tin cụ thể để hoàn thành việc xin chứng chỉ năng lực xây dựng.

 

Tham khảo thêm:

CÔNG TY CP XÂY DỰNG GM – NHẬN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG 1

 

 


THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GM

 

- Địa chỉ               : Số 58 (Km1+400), Đường Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

- Điện thoại          : 0225.3581185                         Fax: 0225.3581185

- Email                 : gmcc@gmhaiphong.com      

- Website              : www.gmhaiphong.com