Tăng ca cho kịp tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư

Một số hình ảnh công trường về đêm.