Khởi động ngày mới bằng việc tập thể dục buổi sáng và phổ biến công tác an toàn lao động cho một ngày làm việc hiệu quả, an toàn, chất lượng.