Với phương châm thi công các công trình phải đảm bảo " An toàn - Hiệu quả - Chất lượng", Công ty cổ phần Xây dựng GM ý thức được việc phải đặt công tác an toàn lên hàng đầu. Do đó, cán bộ an toàn của Công ty luôn được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ công tác huấn luyện an toàn cho công nhân cũng như giám sát trong quá trình thi công. Và hiện nay Công ty cổ phần Xây dựng GM đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn có nhu cầu về Huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn, vệ sinh lao động cho công nhân.

 

  

 

 

THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GM:

 - Địa chỉ                : Số 58 (Km1+400), Đường Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

- Điện thoại          : 0225.3581185                         Fax: 0225.3581185

Hotline:              : 0911. 581. 185

- Email                 : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      

 - Website              : www.gmhaiphong.com.