Với phương châm " An toàn là trên hết", cán bộ an toàn của Công ty luôn được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ công tác huấn luyện an toàn cho công nhân cũng như giám sát trong quá trình thi công.

THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GM

 

- Địa chỉ                : Số 58 (Km1+400), Đường Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

- Điện thoại          : 0225.3581185                         Fax: 0225.3581185

Hotline:              : 0911. 581. 185

- Email                 : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      

- Website              : www.gmhaiphong.com.