Địa điểm                  : Lô CN2, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Xã Kiến Bái, Huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng.

Chủ đầu tư               : Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật

Thời gian thi công   : 2020

Nhà thầu Thi công   : Công ty CP Xây Dựng GM

 

Đã làm xong phần kết cấu 2 tầng nhà văn phòng và đang trong quá trình hoàn thiện để sớm bàn giao công trình cho chủ đầu tư.