CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VĨNH BẢO

-        Địa điểm: Thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

-        Chủ đầu tư: Tổng công ty Hàng Kênh – CTCP

-        Tổng diện tích: 10.200 M2

-        Quy mô: 09 tầng

-        Thi công : công ty CP Xây Dựng GM – Đang Thi Công

 

Công trường đang đẩy nhanh quá trình hoàn thiện để sớm bàn giao công trình cho Chủ đầu tư.