MƯƠNG THOÁT NƯỚC TRUNG TÂM - DỰ ÁN : TỔ HỢP SẢN SUẤT Ô TÔ VINFAST

  • Địa điểm         : Đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng