THÔNG TIN DỰ ÁN:

- Địa điểm: thành phố Lào Cai

- Phạm vi công việc: thi công kết hợp phần thân và xây dựng thô

- Tích hợp: 8.870 m2

- Header: BITEXCO Phần công ty

- Thời gian thi công: 414 ngày

 

                     

                    Phối cảnh dự án: The Manor Lào Cai