Thi công hạng mục: Nhà xưởng, nhà văn phòng, nhà ăn, nhà cầu thuộc Dự án Nhà máy 2 mở rộng - Công ty Cổ phần Trung Kiên

  • Địa điểm                 : Tỉnh Hải Dương
  • Phạm vi công việc : Xây dựng nhà xưởng, nhà văn phòng, nhà ăn, nhà cầu (Tổng diện tích sàn xây dựng 21.400m2)
  • Chủ đầu tư             : Công ty Cổ phần Trung Kiên
  • Thời gian thi công : 08 tháng
  • Giá trị hợp đồng    : 20,6 tỷ đồng