Thi công mục: Nhà xé, nhà văn phòng, nhà ăn, nhà cầu thuộc Dự án Nhà máy 2 mở rộng - Công ty Cổ phần Trung Kiên

  • Địa điểm:  Tỉnh Hải Dương
  • Phạm vi công việc:  Dựng nhà bạt, nhà văn phòng, nhà ăn, nhà cầu  (Tổng diện tích xây dựng 21.400m 2 )
  • Chủ đầu tư:  Công ty Cổ phần  Trung Kiên
  • Thi công time:  08 month