MƯƠNG THOÁT NƯỚC TRUNG TÂM - DỰ ÁN: THẢO MỘC XÁC SUẤT Ô TÔ TÔ

  • Địa điểm          : Đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng