XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

  • Địa điểm                 : Thôn Tiên Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
  • Phạm vi công việc  : Thi công xây dựng hệ thống nước thải
  • Chủ đầu tư             : Công ty cổ phần giấy Hải Phòng HAPACO
  • Thời gian thi công  : 85 ngày