THI CÔNG XÂY LẮP NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÀY, MAY MẶC XUẤT KHẨU, KHU PHỤ TRỢ VÀ TRẠM Y TẾ

  • Địa điểm                 : Xã Quang Trung, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
  • Phạm vi công việc  : Thi công xây lắp nhà máy sản xuất giày, may mặc xuất khẩu, khu phụ trợ và trạm y tế
  • Chủ đầu tư             : Tổng công ty Hàng Kênh - CTCP
  • Thời gian thi công  : 6 tháng
  • Giá trị hợp đồng     : 22,678 tỷ đồng