XÂY DỰNG KHÁCH SẠN SEAVIEW 2

  • Địa điểm                 : Thành phố Hải Phòng
  • Phạm vi công việc : Thi công xây dựng khách sạn Seaview 2 (Tổng diện tích 300m2, tòa nhà cao 17 tầng)
  • Chủ đầu tư             : Công ty TNHH Phát triển Du lịch Cát Bà
  • Thời gian thi công : 16 tháng
  • Giá trị hợp đồng    : 30 tỷ đồng