BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ HẢI PHÒNG

  • Địa điểm                 : Thành phố Hải phòng
  • Phạm vi công việc : Thi công Xây dựng gói thầu số 6 (Tòa nhà cao 09 tầng, diện tích 12.192 m2)
  • Chủ đầu tư             : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco
  • Thời gian thi công : 06 tháng
  • Giá trị hợp đồng    : 39,266 tỷ đồng