Khu nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khu vực Quang Trung - Tỉnh Thái Bình

  • Địa điểm: Tỉnh Thái Bình
  • Phạm vi công việc: Thi công phần hoàn thiện (Tòa nhà cao 18 tầng)
  • Chủ đầu tư: : Công ty Cổ phần Đam san
  • Thời gian thi công: 09 tháng
  • Giá trị hợp đồng: 31,812 tỷ đồng