XÂY DỰNG KHÁCH SẠN 3 SAO - KHU DU LỊCH QUỐC TẾ HÒN DẤU

  • Địa điểm                  : Khu III - Vạn Hương - Đồ Sơn - Hải Phòng
  • Phạm vi công việc   : Xây dựng thô và hoàn thiện (Tổng diện tích 1.318m 2 )
  • Chủ đầu tư              : Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Hòn Dấu
  • Thi công time   : 13 months