Dự án Nhà máy sản xuất khí công nghiệp Vinasanfu 

- Tổng diện tích 13.150 m2 tại lô CN5.5C Khu công nghiệp Đình Vũ,  phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Tiến độ thi công 05 tháng.

- Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH khí công nghiệp VINASANFU

- Đơn vị tư vấn giám sát : Công ty TNHH tư vấn thiết kế CIMAS

- Đơn vị thi công             : Công ty cổ phần Xây dựng GM