THÔNG TIN SẢN PHẨM:

- Địa điểm: Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

- Phạm vi công việc: Thị công các mục chính, bể nước, nhà điều hành, ...

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Năng lượng mới - EU CONCH VENTURE Bắc Ninh

- Thời gian thi công: 173 ngày