Địa điểm                       : Phường Vĩnh Niệm – Q. Lê Chân – TP. Hải Phòng

           Phạm vi công việc         : Thi công Xây dựng Nhà xưởng bảo quản ống gang

           Chủ đầu tư                    : Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234

           Thời gian thi công         : 06 tháng

           Giá trị hợp đồng            : 6,5 tỷ đồng