XÂY DỰNG NHÀ LÀM VIỆC, KHU KHÁM CHỮA BỆNH VÀ ĐIỀU TRỊ 9 TẦNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ, HẠ TẦNG KỸ THUẬT

  • Địa điểm                   : Thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
  • Chủ đầu tư               : Tổng công ty Hàng Kênh - CTCP
  • Tổng diện tích sàn   : 10.200 m2
  • Giá trị hợp đồng      : 49,9 tỷ đồng
  • Quy mô                     : 09 tầng
  • Tiến độ thi công       : 295 ngày