XÂY DỰNG KHÁCH SẠN 3 SAO - KHU DU LỊCH QUỐC TẾ HÒN DẤU

  • Địa điểm                 : Khu III – Vạn Hương – Đồ Sơn – Hải Phòng
  • Phạm vi công việc  : Xây thô và hoàn thiện (Tổng diện tích 1.318m2)
  • Chủ đầu tư             : Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Hòn Dấu
  • Thời gian thi công  : 13 tháng
  • Giá trị hợp đồng     : 17,096 tỷ đồng