XÂY DỰNG NHÀ MÁY THÉP NAM THUẬN - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAM THUẬN

  •  Địa điểm                 : KCN Đình Vũ, Hải Phòng
  • Phạm vi công việc  : Xây dựng Móng thiết bị lò luyện thép, máy đúc, cabin điện (Tổng diện tích 2.950m2)
  •  Chủ đầu tư             : Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Thuận
  •  Thời gian thi công : 03 thánG
  • Giá trị hợp đồng    : 13,469 tỷ đồng